Home

Nieuwe Arbitraal is uit

Zaterdag 24 september 2022 - Redactie

Het is ruim twee maanden geleden dat de vorige Arbitraal uitkwam. De nieuwste editie nr. 5 - 2022 vindt u in de kolom hiernaast (rechts). Mocht u Arbitraal willen lezen op een mobiel apparaat dan staat de link onderaan.

Bowlingavond op vrijdag 4 november

Dinsdag 13 september 2022 - Bestuur

COVSEindhovenBowling2022

Tijdspad fusie COVS Eindhoven en Valkenswaard

Woensdag 7 september 2022 - Bestuur

Op een ingelaste informatie-avond maandag 5 september j.l. hebben de besturen van de verenigingen COVS Eindhoven en Valkenswaard het volgende tijdspad bekend gemaakt ten aanzien van de voorgenomen fusie:

5 september 2022 : Informatie-avond (stemming over een mogelijke naam voor de nieuw te vormen scheidsrechtersvereniging)
3 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Eindhoven (formeel akkoord fusie en stemming over wijziging statuten, 2/3 aanwezige leden akkoord)
12 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 2/3 van de leden aanwezig, 3/4 aanwezige leden akkoord)
31 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 3/4 aanwezige leden akkoord). NB: Alleen indien geen stemming mogelijk op 12 oktober.
1 december 2022 : Vorming nieuw bestuur a.i.
1 januari 2023 : Formele oprichting nieuwe scheidsrechtersvereniging met de naam ...
7 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie en aftrap nieuwe scheidsrechtersvereniging
6 februari 2023 : Algemene ledenvergadering incl. bestuursverkiezing

Daarnaast is er gestemd over de nieuwe verenigingsnaam. Uit twee opties bleek een meerderheid de voorkeur te geven aan:

Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost

Rabo ClubSupport

Dinsdag 6 september 2022 - Commerciële commissie

Evenals vorig jaar heeft de commerciële commissie van de COVS Eindhoven zich aangemeld bij de Rabo ClubSupport. Wat houdt deze campagne precies in? Op de navolgende link van de Rabobank kun je meer hierover te weten komen:

Info Rabo ClubSupport

Om te kunnen stemmen op de COVS Eindhoven dien je wel lid te zijn van de Rabobank regio Eindhoven. Dus vergeet je niet aan te melden als lid van de Rabobank voordat je gaat stemmen. De Rabobank stelt een aanzienlijk bedrag beschikbaar om te verdelen onder de aangesloten verenigingen en stichtingen. De verdeling hiervan gaat op basis van het aantal stemmen die uitgebracht worden. Daarom doet de commerciële commissie van onze vereniging een klemmend verzoek om op COVS Eindhoven te stemmen.

Doel:
In januari 2023 willen wij voor onze leden een Technisch Weekend organiseren waarbij training, spelregels en workshops centraal staan om zo de deelnemers op een hoger nivo te krijgen m.b.t. de voetbalarbitrage. Om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te geven hieraan deel te nemen willen wij de kosten hiervoor zo laag mogelijk houden zodat dit geen belemmering is. De volledige Rabo ClubSupport 2022 opbrengst zal hieraan besteed worden. Door te klikken op de volgende link kun je onze volledige inschrijving bekijken:

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=255638

Hoe kun je stemmen:
Door te klikken op de volgende link kun je exact zien hoe je je stem kunt uitbrengen:

rabo-clubsupport-stemcampagne-2022-van-start-zo-breng-je-je-stem-uit

Let op: stemmen is mogelijk van 5 tot en met 24 september a.s. 
Namens Jeroen, André, ondergetekende en alle deelnemers van het Technisch Weekend bedankt voor je stem.

Nieuwe Arbitraal is uit

Vrijdag 15 juli 2022 - Redactie

Het is ruim een maand geleden dat de vorige Arbitraal uitkwam. De nieuwste editie nr. 4 - 2022 vindt u in de kolom hiernaast (rechts). Mocht u Arbitraal willen lezen op een mobiel apparaat dan staat de link onderaan.

Spelregelwijzigingen seizoen 2022-2023

Zondag 3 juli 2022 - Redactie 

IFAB

IFAB heeft de wijzgingen in de LotG voor het seizoen 2022-2023 gepubliceerd. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2022.

IFAB LotG changes 2022-2023 (Engelse tekst)

Spelregelwijzigingen 2022-2023 (Nederlandse vertaling)

KNVB Spelregels Veldvoetbal 2022-2023 (Nederlandse vertaling) inclusief Praktische richtlijnen voor wedstrijdofficials 

Gezellig en smakelijk, zo verliep de barbecue op vrijdag 10 juni

Dinsdag 14 juni 2022 - Redactie 


Gezellig en smakelijk, zo verliep de barbecue die op vrijdag 10 juni werd gehouden op (een deel van) ons trainingsveld bij De Stip. En wat zat het weer mee: iedereen bleef de hele avond buiten om er met anderen bij te praten en te genieten van het vlees, de salades en de stokbroden met kruidenboter. Een klein veertig man, onder wie enkele leden van (nog) zustervereniging Valkenswaard waren op komen dagen.

Meer over deze officieuze afsluiting van het seizoen 2021-'22 in de nieuwste Arbitraal, die medio juli verschijnt.

Tekst en foto's (4x): Hans Janssen.

Jubilarissen onderscheiden op de 94-ste algemene jaarvergadering

Vrijdag 29 april 2022 - Bestuur

Tijdens de 94-ste algemene jaarvergadering op maandag 21 maart j.l. zijn de volgende leden onderscheiden:

Anton Bogers (25 jaaar lid)
Nico Renssen (40 jaar lid)
Gerard Geurds (60 jaar lid)
Paul Mulder (60 jaar lid)

Foto's (fotograaf Christ vd Donk)

- Activiteiten -

Saturday 01 oktober 2022