Home

Rabo ClubSupport: Een persoonlijk bedankje

Vrijdag 27 november 2020 - Bestuur

Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom biedt Rabobank clubs en verenigingen een steuntje in de rug. Juist nu. COVS Eindhoven e.o. bedankt iedereen die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen wij ons bestedingsdoel realiseren.

Een persoonlijk bedankje!

Nieuwe Arbitraal is uit

Donderdag 26 november 2020 - Redactie

Het is weer een maand geleden dat de vorige Arbitraal uitkwam. De nieuwste editie nr. 7 - 2020 vindt u in de kolom hiernaast (rechts). Mocht u Arbitraal willen lezen op een mobiel apparaat dan staat de link onderaan.

KNVB-AV: Overschakelen naar Plan B, mogelijk een herstart in januari

Dinsdag 10 november 2020 - Redactie

Plan B KNVB Corona
De boodschap van de overheid is ook voor ons geen beste. En met ‘ons’ bedoel ik jullie en wij, wij samen. Een paar miljoen Nederlanders. Wat ons zo dierbaar is; ons voetbal, onze competitie, onze kantine, onze trainingen, onze lol, het spel van de jongste jeugd tot en met de oudste ‘walking’ voetballer, het kan allemaal even niet meer. Even? Misschien wel langer dan even. Als gevolg van een virus dat we wereldwijd onvoldoende onder controle krijgen. De hele maatschappij heeft er spectaculair last van, het voetbal dus ook. Het is niet anders. Maar wij geven niet op. Nooit. Omdat onze sport ons zo na aan het hart ligt, geven we niet op. Ook omdat sporten, wat ons betreft voetballen, nodig is om fit te blijven; fysiek én in ons hart en hoofd. Voetbal hebben we nodig om ons prettig te voelen. Om de samenleving prettig te houden. Het brengt ons noodzakelijke ontspanning in een super spannende tijd. Daarom geven we dus niet op. In dit plan lezen jullie hoe we door deze pandemie heen denken te kunnen komen, ondanks de beperkingen die ons opgelegd worden. Hoe we ons unieke en kostbare verenigingsleven overeind willen houden. Hoe we nieuw perspectief gaan bouwen. Hoe we hoop opnieuw vorm gaan geven. Blijf daarom schouder aan schouder staan, de KNVB gaat jullie helpen waar het kan en waar het moet. Zij aan zij, wij kunnen niet zonder ons voetbal, onze maatschappij kan niet zonder voetbal.

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal KNVB

Bericht van het bestuur van COVS Eindhoven

Maandag 19 oktober 2020 - Bestuur

Beste leden,

Helaas was het van korte duur. Door de tweede coronagolf is het dagelijks leven en daarbij ook het voetbal voor onbepaalde tijd bijna tot stilstand gekomen. Omdat er door deze situatie weinig contact met jullie is, richten wij ons tot jullie met een videoboodschap:

Videoboodschap


Activiteiten
Alle activiteiten die de komende weken op de planning staan gaan niet door. Wanneer de situatie het weer toelaat, pakken we de activiteiten weer op. Daarbij gaan we de komende periode niet veel activiteiten plannen en organiseren in verband met het coronavirus. 

Bericht van de voorzitter van VCN

Zondag 18 oktober 2020 - Redactie

De afgelopen weken zijn we helaas weer ingehaald door het Covid-virus. Voor het kabinet reden om de verschillende amateurvoetbal-competities weer op slot te doen. Veel scheidsrechters en assistenten die gedurende de achterliggende maanden zich uit de naad hebben gewerkt om vooral fit te zijn bij aanvang van het nieuw op te starten seizoen 2020-2021 komen bedrogen uit. Opnieuw zit de boel weer op slot en trainen bij de vertrouwde COVS-vereniging is ook niet meer mogelijk de komende weken. Gelukkig staat gezondheid boven alles en komt er hopelijk snel verandering in deze situatie.

De KNVB heeft de volgende maatregelen genomen vanaf 14 oktober 2020 om 22.00:

Lees hier verder.

Rabo ClubSupport: Stem op COVS Eindhoven

Dinsdag 6 oktober 2020 - Commercie

Evenals vorig jaar heeft de commerciële commissie van de COVS Eindhoven zich aangemeld bij Rabo ClubSupport. Wat houdt deze campagne precies in? Op de volgende link van de Rabobank kun je meer hierover te weten komen:

Info Rabo ClubSupport 

ALV2020 gaat fysiek niet door

Maandag 14 september 2020 - Bestuur

Beste leden, leden van verdienste en ereleden,

Het bestuur heeft besloten de uitgestelde jaarvergadering, die we gepland hadden op 21 september a.s., niet fysiek door te lagen gaan. In bijgaande brief leggen wij uit waarom we tot deze keuze zijn gekomen en kun je het alternatief voor de jaarvergadering lezen. In bijgaande brief geven wij ook aan dat alle leden op bijgaande documenten via mail kunnen reageren met vragen, welke we zullen verzamelen en richting alle leden zullen beantwoorden. Op deze wijze wil het bestuur verantwoording afleggen voor het afgelopen verenigingsjaar 2019.

Graag willen wij jullie vragen om begrip voor ons besluit in dit uitzonderlijk kalenderjaar.

Nick Ooms gids in spelregelland

Donderdag 10 september 2020 - Redactie

Op hoeveel meter moeten spelers staan bij een scheidsrechtersbal?

  1. 9,15 meter
  2. 4 meter
  3. 2 meter
  4. 1,5 meter

En wat betekent schouderhands?

En nog iets: tellen de in de reguliere speeltijd opgelopen gele kaarten mee in een strafschoppenserie?

  1. Ja
  2. Nee
  3. Alleen voor de veldspeler
  4. Alleen voor de keeper

En nog iets anders: wat zijn de wijzigingen in de strafschoptabel? Zie hieronder groen gearceerd.

- Activiteiten -

Sunday 29 november 2020