Home

JAV 2019 : Nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden

Vrijdag 22 maart 2019 - Redactiecie

Nieuwe voorzitter en nieuwe bestuursleden: COVS Eindhoven e.o. lijkt te baden in weelde

Henk van Bekkum: Benoemd tot erelid

Er zijn verenigingen die hemel en aarde moeten bewegen om aan voldoende bestuursleden te komen. Of die, bij een aankondiging van een vertrek van een voorzitter, jarenlang op zoek zijn naar een geschikte opvolger. In wat voor weelde baadt dan ook COVS Eindhoven e.o.

Bas van Rijen en André  Werrrelmann konden in alle rust worden klaar gestoomd om benoemd te kunnen worden tot bestuurslid. Twee nieuwe gezichten voor ons bestuur; de plaatsvervanger van Johan Suurd, die er al geruime tijd geen geheim van maakte dat hij als voorzitter zou terugtreden, is een oude bekende. Jeroen Quinten heeft namelijk de hamer overgenomen. De inwoner van Oirschot weet hoe hij ermee moet omgaan: Jeroen leidde onze club voordat Johan aantrad.

De bestuursmutaties kregen afgelopen maandag, 18 maart, gestalte tijdens de 91e Algemene Jaarvergadering in De Stip. Ruim dertig (overwegend oudere) leden waren er in ons clubhuis getuige van en ze stemden er unaniem mee in. Wie had anders gedacht of verwacht? Bovendien: wanneer je als club in één klap twee bestuursleden en een praeses rijker wordt, dan moet je dat koesteren. Arthur Smits, deze avond afgevaardigde namens COVS Nederland, liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

Waar we ook blij en trots op mogen zijn, is de herverkiezing van Henk van Bekkum als penningmeester. De Veldhovenaar kon ook moeilijk nee zeggen, want tijdens dezelfde bijeenkomst werd hij tot erelid benoemd. Bescheiden als Henk is, liet hij zich ontvallen dat het er ooit van had moeten komen. Oprecht verrast was hij wel over de aanwezigheid van zijn vrouw, Marion. Ze was tevoorschijn gekomen toen Henk  even naar de bestuurskamer was gedirigeerd om de aanwezigen ja (of nee) te laten zeggen tegen het bestuursvoorstel om onze ‘schatbewaker’ te onderscheiden.

Henk werd begeleid door Ika, Johans wederhelft, die we voorlopig niet meer zullen zien. Vaak pendelden ze met zijn tweeën vanuit het hoge Noorden naar Eindhoven, maar uiteindelijk legden deze reisjes toch een te groot beslag op hun leven. Bovendien, hoe groter de afstand, hoe moeilijker het wordt om, zeker als voorzitter, je voor de volle 100 procent in te kunnen zetten. Desondanks was er alleen maar waardering voor Johan, die zelf de ‘warmte’ van onze club roemde. Erevoorzitter Christ van de Donk benadrukte dat door hem spontaan een bijzondere plaquette te overhandigen. En natuurlijk waren er ook bloemen voor Ika (en voor Marion). Je zult maar bestuursvrouw zijn, want van Johan en Henk is bekend dat ze de nodige tijd in COVS Eindhoven steken.

Verder viel er weinig nieuws te melden. Of het moet zijn dat behalve genoemd tweetal niet één lid gelauwerd werd, dat alle verslagen werden vastgesteld, dat er bijna bij traditie werd afgegeven op de KNVB, dat een fusie met onze zustervereniging in Valkenswaard eraan zit te komen, dat er nog steeds zorgen blijven over het aantal excessen op de amateurvoetbalvelden, dat er – ondanks het verdwijnen van de spelregelwedstrijd uit Arbitraal – interesse blijft in die spelregels,  dat de contributie niet wordt verhoogd, dat er in de pauze een rondje werd weggeven door het bestuur (met toestemming van Henk), dat Tom Aarts zich net als bij de vorige jaarvergadering graag wilde profileren tijdens de rondvraag en dat de derde helft voor sommige leden niet lang genoeg kon duren. 

Hans Janssen

Foto's 14x

- Activiteiten -


Monday 21 juni 2021