Home

Coronavirus - update voor wedstrijdofficials

Vrijdag 27 maart 2020 - Redactie/KNVB

Beste official,

Het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende tijden. Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in zijn greep en ook de voetbalwereld ontkomt niet aan de gevolgen van het overheidsbesluit om alle activiteiten t/m 6 april stil te leggen. Niet alleen voor de spelers, maar ook zeker voor jou als official een vervelende tijd. Met het prachtige weer van dit moment wil je vast niets liever dan op zaterdag of zondag het veld op.

Vanwege de vele ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen praten we jou graag bij over een aantal zaken die relevant zijn voor jou als official:

Betekenis aangescherpte maatregelen overheid (23 maart)
Wij krijgen uiteraard veel vragen of de competitie nog wordt uitgespeeld en zo ja, op welke wijze. Het antwoord op deze vraag is nu lastig te geven. Zoals eerder door ons aangegeven volgen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. Er was enige tijd verwarring over hoe deze maatregelen zich verhouden tot de sport. Inmiddels heeft het RIVM aan ons bevestigd dat het advies m.b.t. sportverenigingen ongewijzigd is gebleven en dus nog steeds geldt tot en met 6 april. Zoals gezegd volgen wij hierin het advies van het RIVM. We begrijpen ook dat - gezien de huidige heftige omstandigheden - 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar rekening mee moeten houden in onze scenario’s. Woensdagavond kondigde het kabinet aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Wij wachten dit besluit af en brengen vervolgens in kaart wat voor gevolgen dit heeft voor het voetbal en zullen hier uiteraard vervolgens zo snel als mogelijk met jullie over communiceren.

Omgang P/D-regeling
Op dit moment zijn we druk bezig om te kijken hoe we omgaan met de P/D-regeling, rekening houdend met de genoemde scenario’s. Uiteraard willen we dit zo zorgvuldig mogelijk doen; daarom zoeken we hierin ook de afstemming met de landelijke COVS. We zullen je tijdig informeren over de consequenties van de huidige maatregelen op de uitvoering van de regeling.

Opleidingen en themabijeenkomsten
De maatregelen van de overheid zorgen ervoor dat we tot 1 juni geen bijeenkomsten, congressen of evenementen kunnen organiseren. De geplande themabijeenkomsten voor officials en opleidingsbijeenkomsten tot 1 juni zijn daarom geannuleerd. Sta je nog aangemeld voor een themabijeenkomst of arbitrageopleiding in de komende periode, dan zullen we je uiterlijk begin volgende week informeren op welke wijze we invulling gaan geven aan het vervolg.

Geen wedstrijden, toch fit blijven?
Of en wanneer de competities weer ​beginnen is op dit ​moment nog onduidelijk​, maar als ze weer beginnen dan ​wil je daar als ​(assistent​-​) scheidsrechter natuurlijk conditioneel klaar voor zijn. Een lastige opgave, omdat het niet meer mogelijk is om gezamenlijk te trainen en de sportscholen en sportverenigingen hun deuren hebben moeten sluiten. Je zult dus op zoek moeten naar andere manieren om fit te blijven. ​Onze trainingsschema’s kunnen je daarbij helpen. Succes!

Samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, de Vereniging voor Sportgeneeskunde en het NOC*NSF heeft de KNVB een richtlijn opgesteld met sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus. Het doel van deze richtlijn is het geven van voorlichting over sporten en bewegen als je:

  • geen klachten hebt; 
  • wel klachten hebt van neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / benauwdheid en / of koorts;
  • en als je ziek bent geweest.

Alle adviezen zijn samengevat in een infographic.

Vragen?
We begrijpen dat deze crisissituatie veel vragen oproept en dat berichtgeving elkaar soms snel opvolgt. Bekijk voor de laatste informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal de speciale pagina van de KNVB: www.knvb.nl/coronavirus. Hier vind je o.a. een FAQ van de KNVB die continu geüpdatet wordt.

Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij, neem contact op met de collega’s van de afdeling arbitrage. We wensen jou en je naasten alle gezondheid toe in deze omstandigheden en hopen dat we elkaar snel weer terugzien op en rond de velden of in de zaal.

Met vriendelijk groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager

 

- Activiteiten -

Friday 14 augustus 2020