Home

ALV2020 gaat fysiek niet door

Maandag 14 september 2020 - Bestuur

Beste leden, leden van verdienste en ereleden,

Het bestuur heeft besloten de uitgestelde jaarvergadering, die we gepland hadden op 21 september a.s., niet fysiek door te lagen gaan. In bijgaande brief leggen wij uit waarom we tot deze keuze zijn gekomen en kun je het alternatief voor de jaarvergadering lezen. In bijgaande brief geven wij ook aan dat alle leden op bijgaande documenten via mail kunnen reageren met vragen, welke we zullen verzamelen en richting alle leden zullen beantwoorden. Op deze wijze wil het bestuur verantwoording afleggen voor het afgelopen verenigingsjaar 2019.

Graag willen wij jullie vragen om begrip voor ons besluit in dit uitzonderlijk kalenderjaar.

Wellicht kunnen we volgend jaar weer een normale ALV houden op de derde maandagavond van maart om zo fysiek verantwoording af te leggen over het kalenderjaar 2020.

Bestuur COVS Eindhoven

Bijlagen:
1. Jaarvergadering 2020
2. Boekje van de 92e Algemene Ledenvergadering 2020
3. Financieel overzicht 2019 - concept begroting
4. Verslag kascommissie

- Activiteiten -

Sunday 29 november 2020