Home

Bericht van het bestuur van COVS Eindhoven

Maandag 19 oktober 2020 - Bestuur

Beste leden,

Helaas was het van korte duur. Door de tweede coronagolf is het dagelijks leven en daarbij ook het voetbal voor onbepaalde tijd bijna tot stilstand gekomen. Omdat er door deze situatie weinig contact met jullie is, richten wij ons tot jullie met een videoboodschap:

Videoboodschap


Activiteiten
Alle activiteiten die de komende weken op de planning staan gaan niet door. Wanneer de situatie het weer toelaat, pakken we de activiteiten weer op. Daarbij gaan we de komende periode niet veel activiteiten plannen en organiseren in verband met het coronavirus. 

Technisch weekend 2021

Het besluit omtrent het technisch weekend 2021 stellen we uit naar november. In verband met Corona kunnen we niet vooruitkijken hoe de situatie in januari zal zijn. Daarnaast gaan we bij de deelnemers van vorig jaar inventariseren hoeveel animo er is gezien de huidige situatie.  

De Stip 
De Stip blijft (net als alle sportkantines) voorlopig dicht. Wanneer hier verandering in is, hoort u dit uiteraard van ons. 

Training
We hebben naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober besloten om de training voorlopig af te gelasten. Door de nieuwe maatregelen mag maximaal met een groep van vier personen worden getraind. Gezien de opkomst die er normaal is, is dit niet werkbaar. We hebben als bestuur nog gekeken naar het trainen in kleine groepen verspreid over het veld, maar De Overheid geeft aan dat de grenzen niet moeten worden opgezocht. Vandaar dat we hier als bestuur niet voor kiezen. Wanneer er weer getraind kan worden, krijgt u hier uiteraard een bericht over. 

Algemene ledenvergadering (ALV)
In verband met het coronavirus is de ALV dit jaar fysiek niet doorgegaan. Via de mail hebben we alle leden op de hoogte gebracht en de ruimte gegeven om te reageren. We hebben enkele reacties ontvangen en hierop heeft het bestuur gereageerd. Op deze manier hebben we de ALV kunnen afsluiten en we hopen dat de ALV volgend jaar weer fysiek kan plaatsvinden.  

Spelregelwedstrijd COVS Nederland
COVS Nederland is wederom gestart met een spelregelwedstrijd (zie www.covs.nl). U vindt hier een toelichting zodat u weet hoe de wedstrijd in z’n werk gaat, de spelregelvragen en de bijbehorende beeldfragmenten.  

Loterijen
Onlangs is er een mail uitgegaan over De Grote Clubactie. Hiervoor kunnen nog steeds loten worden gekocht. Om het jullie te vergemakkelijken heeft de Grote Clubactie speciaal een COVS Eindhoven-link ontwikkeld om loten online te kunnen bestellen: Grote Clubactie/COVSEindhoven 

Ook kunt u met Rabo ClubSupport stemmen op COVS Eindhoven via RaboClubSupport. Hiervoor dien je wel lid te zijn van de Rabobank regio Eindhoven. Anders dan andere jaren kunnen ook Rabobank-leden stemmen die wonen in Heeze, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel, Best, Oirschot en Veldhoven. De Rabobank stelt een aanzienlijk bedrag beschikbaar om te verdelen onder de aangesloten verenigingen en stichtingen. De verdeling hiervan gaat op basis van het aantal stemmen die uitgebracht worden. Daarom doet de commerciële commissie van onze vereniging de oproep om op COVS Eindhoven te stemmen. 

Tot slot 
Het is voor ons niet altijd gemakkelijk keuzes te maken. Net als het kabinet zijn wij in het water gegooid zonder goed te kunnen zwemmen. Het afgelasten van de uitgestelde ledenvergadering in september bijvoorbeeld. Deze keuze hebben we heel bewust gemaakt omdat daar meestal ook oudere leden komen die in de meest kwetsbare doelgroep vallen. We zouden het ons niet kunnen vergeven als er op De Stip een corona-uitbraak ontstaat vanwege zoiets onbelangrijk belangrijks als een ledenvergadering. Begrijp me goed, we willen graag verantwoording afleggen aan de leden, vandaar dat we de teksten van de vergadering digitaal hebben toegestuurd en gepubliceerd op de website. Wij hebben geen negatieve reacties gehad en dat maakt ons blij. Wij hopen dat daarmee de juiste koers wordt gevolgd. Heb je opmerkingen of ideeën, laat het ons weten. Achter mij is de deur dicht, maar de spreekwoordelijke deur staat voor jullie altijd open! 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe, houdt je alsjeblieft goed aan de maatregelen en laten we hopen op een snelle versoepeling ervan. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur COVS Eindhoven 

- Activiteiten -


Tuesday 11 mei 2021