Home

Jan Fleerakkers (77) stopt ermee

Woensdag 22 september 2021 - Redactie

Na ruim vijftig jaar vindt Jan Fleerakkers het welletjes. De (assistent-)scheidsrechter, die van geen ophouden leek te willen weten, stopt ermee. De COVS, de KNVB en vele voetbalclubs zullen de 77-jarige Astenaar gaan missen, vanwege zijn persoonlijkheid, zijn manier van fluiten, maar ook zijn inzet buiten de lijnen. Zijn afscheid werd maandag 20 september officieel bekend tijdens de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering 2020 van COVS Eindhoven e.o.

Het was sowieso een gedenkwaardige bijeenkomst: de vergadering kon niet zoals gebruikelijk in maart worden gehouden en vond ook nog in een zogeheten hybride vorm plaats. Met mensen in het eigen clubhuis De Stip en thuis of in ieder geval ergens anders achter de computer. De reden mag bekend zijn: corona dus.

De KNVB was er met een tweekoppige afvaardiging: Stan Teuben en Yannick Gosens. Zij kwamen Jan een late, maar dik verdiende hulde te brengen. Stan vertelde zelfs met trots in het veld te hebben mogen samenwerken met de geboren Duizelnaar. En dat hij nergens iets negatiefs over de jubilaris kon vinden. Alle reden om Jan, een dag voor zijn 39e huwelijksdag, uit te roepen tot ‘Scheidsrechter van verdienste’. Even daarvoor had Jeroen Quinten, ‘onze’ voorzitter, alle andere onderscheidingen opgenoemd die de gouden kracht al eens ten deel waren gevallen.

Jeroen leidde de aan- en (lijfelijk) afwezigen geroutineerd door de vergadering. Hij sprak de hoop uit dat het met de coronabesmettingen de ‘goede’ kant op blijft gaan en liet een minuut stilte in acht nemen om de overleden leden Ad Verhoeks en Tom Aarts te herdenken. Verder gaf hij penningmeester Henk van Bekkum de ruimte om de redelijk goede toestand van onze club toe te lichten. ‘Onze’ schatkistbewaarder was al in de rug gedekt, omdat de toch kritische kascontrolecommissie geen ongerechtigheden wist te vinden. Christ van de Donk maakte van de financiële paragraaf gebruik om het bestuur op te dragen de deelname aan de Vriendenloterij meer onder de aandacht te brengen van de leden: “Alle kleine beetjes helpen.” Het bestuur reageerde nauwelijks enthousiast.

Misschien, zo werd gesuggereerd, is dit wel op te pakken in samenwerking met COVS Valkenswaard. Het zou passen in de fusiebesprekingen die al enige tijd gaande zijn en die per 1 januari 2023  tot een ‘bestendige en regionale scheidsrechtersvereniging’ moeten leiden met ‘ruimte voor elkaars activiteiten, cultuur, historie, normen en waarden.’

Luuk Hendrix gaf tekst en uitleg en waar nodig antwoorden op vragen die er werden gesteld. Niet toevallig, want Luuk zit met Daniël Jansen namens ‘Valkenswaard’ in het clubje dat het onvermijdelijk lijkende samengaan aan het voorbereiden is. ‘Wij’ worden hierin overigens vertegenwoordigd door Bas van Rijen en Jeroen Quinten.

In de ogen van Ronnie Ramaekers is het allemaal vergeefse moeite: volgens hem zijn er te grote financiële en andere verschillen. Hij opteert bovendien voor eigen acties om nieuwe scheidsrechters te werven. Ronnie stond overigens alleen, niemand van de aanwezigen steunde hem.

Hans Janssen
Foto's (Christ van de Donk)
In het oktobernummer van Arbitraal kunt u een uitgebreider verslag over de ALV lezen.

- Activiteiten -

Thursday 28 oktober 2021