Home

Standpunt COVS Eindhoven m.b.t. rapport Tilburg (KNVB-Rapportagesysteem)

Vrijdag 10 juni 2016

Het bestuur van COVS Eindhoven neemt het volgende standpunt in:

Wij hebben kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. de rapportage. Wij zijn het eens met de inhoud van de stukken van Tilburg en de gedachtes die er over de rapportage worden geuit. Wel zouden wij de toon liever anders hebben gezien. Daarom geven wij er de voorkeur aan de lijn van Zuid I/VCN te volgen. Om er voor te waken dat er geen onnodige vertragingen optreden zulen wij Zuid I/VCN verzoeken druk te blijven uitoefenen op de beleidsmakers te Zeist.

Inmiddels heeft de KNVB de promotie-degradatiebeslissingen gecommuniceerd. Wij zijn van mening dat het de eigen verantwoordelijkheid van de scheidsrechter is om deze beslissingen wel of niet aan te vechten. U kunt uw bezwaar wellicht onderbouwen met de documenten van COVS Tilburg. Daarnaast biedt COVS Tilburg aan u juridisch te ondersteunen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Zondag 12 juni - nagekomen bericht van COVS Tilburg:

Vanuit meerdere COVS verenigingen willen we de krachten bundelen door een selectie van bezwaren tegen de gecommuniceerde plaatsingen (promoties, handhavingen en degradaties) bij de KNVB aan te bieden. Dus hierbij een OPROEP!!!!

Kunt u zich niet vinden in uw plaatsing voor het seizoen 2016-2017 en wilt u door ons op een professionele manier onderzocht hebben of uw geval zich leent voor ons gezamenlijke protest bij de KNVB??!! Mail ons dan per ommegaande over uw situatie. Afhankelijk van de aanmeldingen via de COVS verenigingen maken wij een selectie van plaatsingen die wij snel zullen onderzoeken, mede door de KNVB namens u meer details te vragen over hoe de ranglijst tot stand is gekomen. Wij verwachten dat deze selectie voldoende zal zijn om de onbruikbaarheid en onbetrouwbaarheid van het systeem aan te tonen.

WACHT NIET, REAGEER AUB SNEL!

Clubblad
Arbitraal nr.1 - 2020 

 

KNVB OFFICIAL PORTAAL


AVE logo

 

 

hollandsevelden 29x323De Scheidsrechter
Jaargang 87 | NR. 9 | December 2019

- Activiteiten -

Saturday 04 april 2020