Home

KNVB past rapportagesysteem weer aan: van 11 naar 8 competenties, wedstrijdmanagement wordt het belangrijkst, ook moeilijkheidsgraad telt mee

Maandag 22 augustus 2016

Van: Sebastiaan Kleijburg, Coördinator arbitrage KNVB AV
Aan: Scheidsrechters en rapporteurs KNVB AV

In samenwerking met scheidsrechters, rapporteurs en de COVS hebben wij het beoordelings- en rapportagesysteem voor scheidsrechters AV geëvalueerd. Het uitgangspunt hierbij is om verbeteringen door te voeren die op korte termijn een positief effect hebben. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

1. De volgorde van de competenties in het rapport

Wij zijn van mening dat managen van de wedstrijd een belangrijke kwaliteit voor een scheidsrechter is. Dit willen we ook terug laten komen in de volgorde van de competenties. Daarnaast is het logischer om eerst te beginnen met de wat grotere lijn (managen van de wedstrijd) naar meer detaillistische en technische aspecten. Daarom is gekozen voor de onderstaande volgorde:

·        Managen van de wedstrijd
·        Communicatie
·        Toepassen van de spelregels
·        Volgen en positie kiezen

2. Het aantal competenties
Een aantal competentieonderdelen waren niet logisch en bleken overbodig te zijn. De keuze is gemaakt om competentieonderdelen 2.3 (consistent handelen),  3.3 (gaat op een correcte manier om met spelers, trainers en assistent-scheidsrechters) toe te voegen aan de competentie managen van de wedstrijd. De competentieonderdelen 4.1 en 4.2 zijn samengevoegd.

3. Inhoud van de scores
Onder scheidsrechters en rapporteurs is er een grote behoefte rekening te houden met de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd. Daarnaast werd het oude systeem ervaren als een afrekensysteem omdat altijd vanuit een A naar beneden aangepast moest worden. Daardoor was er onvoldoende ruimte om een uitmuntende prestatie in een uitdagende wedstrijd te belonen. De schaalindeling voor de scores ziet er vanaf komend seizoen als volgt uit:

Score A:
Het competentieonderdeel heeft volgens de toelichting een hogere moeilijkheidsfactor
dan normaal, er zijn geen verbeterpunten en de scheidsrechter levert een sterke prestatie, waarbij er in de toelichting een aantal correct uitgevoerde moeilijke situaties worden genoemd.

Score B:
Los van de moeilijkheidsgraad van het competentieonderdeel zijn er geen verbeterpunten en 
de scheidsrechter levert een sterke prestatie, die in de toelichting is onderbouwd.
Score C:
Los van de moeilijkheidsgraad van het competentieonderdeel levert de scheidsrechter een prestatie zoals verwacht mag worden, afdoende en effectief (er mag best een foutje gemaakt worden als dat verder geen invloed heeft op het totaalbeeld van het competentieonderdeel).
Score D:
Los van de moeilijkheidsgraad van het competentieonderdeel levert de scheidsrechter een prestatie, waarbij er in de toelichting een aantal verbeterpunten worden genoemd.
Score E:

Los van de moeilijkheidsgraad van het competentieonderdeel levert de scheidsrechter een prestatie die beneden verwachting is, waarbij er in de toelichting veel verbeterpunten worden genoemd.

Naast hiervoor genoemde wijzigingen zijn er een aantal kleine verbeterpunten doorgevoerd. In de geplande bijeenkomsten wordt je door de docent meegenomen in de veranderingen en is er ruimte om vragen te stellen. Indien je andere vragen hebt kun je contact opnemen met de afdeling arbitrage van je steunpunt te Eindhoven.

- Activiteiten -

Monday 26 juli 2021