Home

Uitnodiging 1e ALV SV Brabant-Zuidoost (update)

Donderdag 26 januari 2023 - Bestuur 

Beste leden, leden van verdienste en ereleden,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de 1e algemene ledenvergadering van S.V. Brabant-Zuidoost, die gepland is op donderdag 9 februari, aanvang 19.30 uur. Deze zal plaatsvinden in het clubgebouw de Stip te Eindhoven.

Als bijlages zijn toegevoegd:

Graag tot ziens op donderdag 9 februari.

Met sportieve groet,
Het bestuur van  S.V. Brabant-Zuidoost

Regionale fusie in arbitersland moet win-winsituatie worden

Zaterdag 21 januari 2023 - Redactie (Bron ED)

COVS Eindhoven en COVS Valkenswaard zijn per 1 januari gefuseerd. Voortaan gaat men verder onder de naam Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost. Beide clubs kennen een rijke historie.

ED 21jan2023

In 1928 werd de Eindhovense COVS opgericht. ,,Van oudsher zijn we de vakbond van scheidsrechters en dé gesprekspartner van de KNVB op arbitraal gebied”, vertelt preses Jeroen Quinten (48), die bij ‘Brabant-Zuidoost’ het voorzitterschap als duobaan samen met Daniël Jansen (48) op zich heeft genomen. ,,Die samenwerking heeft vanuit het verleden veel profijt opgeleverd naar beide kanten toe.”

Lees verder - ED

Technisch weekend 2023 niet bepaald saai

Dinsdag 17 januari 2023 - Redactie

Wat valt er toch veel te vertellen, te bespreken en te bediscussiëren over onze hobby: de scheidsrechterij. En je kunt er nog steeds wat van opsteken. Het traditionele technisch weekend, dat op 13, 14 en 15 januari werd gehouden, heeft dit weer eens bewezen.

Hoe onoverzichtelijk het af en toe ook was, omdat niet alle leden die zich hadden opgegeven er van begin tot eind bij konden zijn. Om de meest uiteenlopende manieren. Na afloop van de eerste editie voor leden van scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost stond toch als een paal boven water dat ook in 2024 zo’n trainingskamp zou moeten worden gehouden. Of zou de evaluatie, die digitaal aan de groep is voorgelegd, tot een andere, verrassende slotsom leiden? We houden jullie op de hoogte.

TW2023 groep2

Nieuwjaarsreceptie van onze nieuwe club

Dinsdag 10 januari 2023 - Redactie

Het zag er netjes uit op de PowerPointpresentatie van ons voorzittersduo Daniël Jansen en Jeroen Quinten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de kersverse scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost lieten ze de gordijnen weghalen om de aanwezige leden kennis te maken met het nieuwe logo van de fusieclub. Ook verzorgden ze, prima op elkaar afgestemd, een presentatie van de aangepaste kledinglijn, te zijner tijd te verkrijgen via Fair Sports in Oirschot.

 Nieuwjaar2023

En natuurlijk zette het tweetal tijdens De Aftrap uiteen wat tot de ‘samensmelting’ heeft geleid, maar vooral wat de ambities zijn van de jongste loot aan de COVS-boom. Zoals: meer aan de weg timmeren, via de oude en de nieuwe media. Wat dat laatste betreft is het technisch allemaal mogelijk gemaakt door Anton Bogers dat we ‘ons’ digitaal nog beter kunnen gaan profileren. Denk aan: Twitter (@SV-BrabZuidoost), Facebook (Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost), Instagram (svbrabantzuidoost) en uiteraard via onze eigen site (svbrabantzuidoost.nl). De club zal ook onder de aandacht worden gebracht onder amateurvoetbaleindhoven.nl en ‘de krant’.

Welkom op de website van Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost

Donderdag 5 januari 2023 - Redactie

! Vandaag online: www.svbrabantzuidoost.nl !

Verslag Kerstbingo

Zondag 18 december 2022 - Redactie 

“Ja, ja!” Lucas Quinten kon zijn geluk niet op en stak zijn vuisten in de lucht. Hij won vrijdag 16 december tegen de klok van elven de zak van de Kerstman ofwel de rijk gevulde hoofdprijs van de jaarlijkse kerstbingo van onze COVS-afdeling.

Kerstbingo2

Quinten? Inderdaad, Lucas is de jongste zoon van onze voorzitter Jeroen. Maar er was echt geen notaris voor nodig om vast te stellen of het doorgestoken kaart was. Alles verliep gemoedelijk, soms wat rumoerig, maar altijd volgens de regels. En Lucas was gewoon de fortuinlijkste van de ongeveer 25 deelnemers deze avond in een warme Stip.

Smakelijke bierproefavond

Dinsdag 3 oktober 2022 - Redactie

Verschillende leden van COVS Eindhoven e.o. hebben eind september genoten van bier. Dat gebeurt vaker, maar niet in het kader van een bierproefavond in De Stip. Ze keken met plezier in het glas en met plezier terug op deze sessie. De organisatie had behalve voor bier ook voor hapjes gezorgd.

Wil je meer lezen over hoe de eerste editie van onze bierproefavond is verlopen, lees dan het nuchtere verslag van Nick Ooms, dat gaat verschijnen in het oktobernummer van Arbitraal.

PHOTO 2022 10 02 21 01 37

 Een impressie van het biervertier in De Stip (foto: Jeroen Quinten)

Tijdspad fusie COVS Eindhoven en Valkenswaard

Woensdag 7 september 2022 - Bestuur

Op een ingelaste informatie-avond maandag 5 september j.l. hebben de besturen van de verenigingen COVS Eindhoven en Valkenswaard het volgende tijdspad bekend gemaakt ten aanzien van de voorgenomen fusie:

5 september 2022 : Informatie-avond (stemming over een mogelijke naam voor de nieuw te vormen scheidsrechtersvereniging)
3 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Eindhoven (formeel akkoord fusie en stemming over wijziging statuten, 2/3 aanwezige leden akkoord)
12 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 2/3 van de leden aanwezig, 3/4 aanwezige leden akkoord)
31 oktober 2022 : Buitengewone ledenvergadering COVS Valkenswaard (formeel akkoord opheffen vereniging, 3/4 aanwezige leden akkoord). NB: Alleen indien geen stemming mogelijk op 12 oktober.
1 december 2022 : Vorming nieuw bestuur a.i.
1 januari 2023 : Formele oprichting nieuwe scheidsrechtersvereniging met de naam ...
7 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie en aftrap nieuwe scheidsrechtersvereniging
9 februari 2023 : Algemene ledenvergadering incl. bestuursverkiezing

Daarnaast is er gestemd over de nieuwe verenigingsnaam. Uit twee opties bleek een meerderheid de voorkeur te geven aan:

Scheidsrechtersvereniging Brabant-Zuidoost

Subcategorieën

- Activiteiten -


Friday 23 februari 2024