Lidmaatschap

Aanmelden als lid

 

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. 
Graag ondertekenen en met pasfoto opsturen naar de secretaris van de vereniging. 
De contributie voor 2022 is vastgesteld op € 55,00 per kalenderjaar. Betaling in termijnen is mogelijk. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene jaarvergadering.

 

Ledenaanmeldingsformulier